Baszta Kaszana

Baszta Kaszana, Baszta Prochowa – cylindryczna wieża o średnicy 4 metrów i wysokości 14 metrów, zbudowana z cegły, przykryta dachem namiotowym, wchodząca w skład murów obronnych Trzebiatowa.
Baszta Kaszana powstała na przełomie XIII i XIV wieku z przeznaczeniem na skład prochu oraz jako punkt obserwacyjny od strony rzeki Regi. Znana jest przede wszystkim z legendy, według której w XV wieku jeden ze strażników pilnujących w nocy murów miał upuścić z wieży misę z gorącą kaszą. Spadła ona na głowę jednego z gryficzan szykujących się do szturmu na Trzebiatów. Wypadek ten ocalił miasto przed podstępnym atakiem.
W związku z legendą o Baszcie Kaszanej w Trzebiatowie co roku w okresie letnim odbywa się festyn Święto Kaszy.

Regulamin Baszty Kaszanej

1. Osoby nieletnie zobowiązane są do zwiedzania Baszty Kaszanej pod opieką dorosłego opiekuna.
2. W Baszcie Kaszanej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, używania otwartego ognia, korzystania z elektronicznych papierosów.
3. W Baszcie Kaszanej obowiązuje całkowity zakaz wychylania się przez barierki, biegania po schodach, wchodzenia w nisze okienne, poruszania się po gzymsach.
4. Zwiedzający zobowiązani są do stosownego zachowania w Baszcie Kaszanej – bez krzyków, pisków i prób niszczenia mienia.
5. Wejście w niszę okna na 1 poziomie dozwolone jest tylko za zgodą oprowadzającego i pod jego nadzorem, zakazane jest samodzielne otwieranie okna.
6. Zwiedzający zobowiązany jest wykonywać polecenia pracowników i wolontariuszy zatrudnionych w Baszcie Kaszanej.
7. Wszelkie odstępstwa od regulaminu Baszty kaszanej skutkować będą wyproszeniem zwiedzającego, a w razie konieczności wezwaniem służb porządkowych.
8. Obsługa Baszty Kaszanej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu i nieprzestrzegania poleceń oprowadzających.
9. Na raz w Baszcie Kaszanej możne znajdować się maksymalnie 15 zwiedzających (+ ew. opiekun w przypadku grup).
10. Grupy zorganizowane zwiedzają Basztę Kaszaną zawsze pod opieką własnego instruktora oraz z pracownikiem Baszty Kaszanej.
11. Pierwszeństwo w zwiedzaniu ma zawsze grupa zorganizowana, która została zgłoszona wcześniej drogą elektroniczną lub telefoniczną.
12. W przypadku obecności w Baszcie Kaszanej tylko jednego pracownika grupa zorganizowana może zostać niewpuszczona.